There was an error in this gadget

Friday, October 21, 2011

Teka-teki Urang Banjar (Tatangguhan)

Hagan kulaan kada kalumpanan jua......sini Cik BA ada jua maandak teka-teki hagan kulaan seberataan...
Ca kulaan tireng dibawah ni..Amun rame, hingkat haja tatawa...Amun kada rame, jangan la marista lah...
1) dalam sabatang pokok nior,apa yg disambat muntong takatup... (Jawapan : Nior Anum)


2) Napanya hayam putih malumpat pagar?
(Jawapan : Urang Maludah)


3) Air apa yang paling waney?.
(Jawapan : Air Terjun)


4) Banyu apa yang panyupanan?. (Jawapan : Banyu Ambun)


5) Napanya yang dibawa supaya kada humap?. (Jawapan : Papat)

6   6) Ada itek 10 di parit 2 jadi berapa? (Jawapan : 8 ikung , 2 ikung lagi dalam parit)
   
   7) Binatang napanya pang bakulaan apa yg bersaudara? (Jawapan : Itek)


   8) Napang katak suka luncat-luncat? (Jawapan : Mangapungi umanya, ngaleh banar handak kaluar dari tampurung)


   9) Bintang napanya aneh?  (Jawapan : Penyu....napang?....
      bahintalu didarat...korek 2-3 lubang hanyar bahintalu...masa bahintalu mun di jajak urang gin kada kisah, sambil barubuian banyu mata..masa manatas hintalu tu..anaknya nang hanyar kaluar gin dah bisa nanang an manyalam, hingkat nanang malintasi 9 lautan...lapas tu bahintalu plang ditampat nang sama.)

  10) Bangsa napanya tinggal di Arab belawasan / baabat tapi kada   
        bisa surah Arab?..... (Jawapan : Bangsamat alias (@) abg samat, urang banjar yang diam di Arab, pergaulan an urang banjar haja.. tu pang kada bisa surah Arab.....hheheheheeheh)

    

CEO akan mahanyari entri dari masa ke semasa. Amun ada yang handak magi cadangan atau pendapat hingkat la nulis di tampat kumen bawah post ngini...Amun takutan urang maca kumen kulaan, hingkat haja maantar mesej rahsia di sini KATIK

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...