Friday, November 4, 2011

Pembuktian 2/10=2

1) Jawapan bagi pelajar sastera = Ini dah lari dari silibus

2) Bagi pelajar 'commerce' =  Ini adalah salah

3) Bagi pelajar perubatan = 'Its is strange'....'How it is possible'

4) Bagi pelajar kejuruteraan = Ini sangat mudah

    (2/10)
    = Two / Ten
    'T' sama, so boleh buang....jadilah  (wo/en)
     Huruf 'w' = 23, dan 'o' = 15
     sama juga dengan huruf 'e' = 5 dan 'n' = 14

     Oleh itu (wo/en) = (23+15) / (5+14)
                              = 38 / 19
                              = 2

Masuk akal tak ek?..hehehehe:-)... The magic of thinkin' big right?..:-)..

Seorang jurutera tak kisah ape pun jawapannya. Mereka hanya bertanya, jawapan mana yang kamu mahu...

That is ENGINEER!!!...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...